Vojna Tehnika

MC Company

Preduzeće MC Company d.o.o. je osposobljeno, ovlašćeno i sertifikovano za projektovanje i izvođenje projekata sistema energetske elektronike, sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije i otprašivanja.
Specijalizovano je za montažu i servisiranje medicinske i laboratorijske opreme. U skladu s tim ovo preduzeće vrši projektovanje, nadzor i izvodjenje projekta, tehnički pregled, održavanje postrojenja i aparata.

 

 

 

 

SERVISIRAMO:

 • CNC MAŠINE sledećih proizvođača : DEA, OPTON, MAHO, TAKISAVA, i dr.
 • ULTRA ZVUČNE UREĐAJE “KRAUTKRAMER”, i sl.
 • MAŠINE ZA PRANJE
 • PROFESIONALNE PLINSKE ELEKTRIČNE UREĐAJE ZA PRIPREMU HRANE

FISKALNE KASE

 • Servisiramo i prodajemo fiskalne kase “GALEB” Šabac.

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO I MNOGOBROJNE REFERENCE GOVORE O NAMA!

Projektovanje

PROJEKTUJEMO, SERVISIRAMO I MONTIRAMO: SISTEME ZA GREJANJE,VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU (G.V.K) AUTOMATIKU NA SISTEMIMA G.V.K. KOMPRIMOVANI  VAZDUH U INDUSTRIJI INSTALACIJE OTPRAŠIVANJA – drvna, metalna prašina i sl. PROJEKTOVANJE I IZVODJENJE SISTEMA VENTILACIJE-FILTRACIJE ZA DOBIJANJE KLASE VAZDUHA A,B I C, U SKLADU SA GMP.

Kontakt

OFFICE: Tel: 011-2199-637 Tel/Fax: 011-2198-602 Email: mccompany@sezampro.rs         GENERALNI DIREKTOR: Predrag Filipović dip.inž.mas 064 111 92 47 RUKOVODILAC MERNE LABORATORIJE: Filipin Borivoje, ing 064 120 68 04   TEHNICKI SEKRETAR: Natalija Vetić dip. inž 060 575 12 82   SERVIS: Kresoja Nenad, tehn. 064 159 59 13 Petrovic Vladimir, tehn 063 571 060 Mastelica Milos, tehn. 069 3344 046

MC Reference

1. VOJSKA: izrada sklopova i podsklopova za PAT 40 mm izrada sklopova za radar “Giraffe”izrada delova za RRU 1 izrada delova i tehnički pregled PPC M85 generalni remont PPC trenažer za PAT 40 mm M85 popravka radara “Giraffe”       2. V.M.A: održavanje medicinske opreme: centrifuge, vage za dijalizu, CO2 inkubatori, laminar flow uređaji, oprema za stomatologiju, i dr.   3. INSTITUT TORLAK: izrada […]

MEDICINSKA, LABORATORIJSKA I PROCESNA OPREMA I UREĐAJI:

ZA POTREBE: Instituta, Kliničko bolničkih centara, bolnica, apoteka, laboratorija i sl.

Servisiramo sledeću opremu i uređaje:

 • laminarne – biohazard komore sledećih proizvođača: Telstar, Termovent, Iskra, Klima oprema, Bioair, Kruma, Sofiltra, Berner, Faster, i dr.
 • komore za rastvaranje antibiotika
 • centrifuge: Hetich, Tehnitca, Heraus, Becman, i dr.
 • spektrofotometre
 • sterilizatore (parne i suve)
 • vodena kupatila
 • termostate
 • destilacione aparate
 • digestore
 • mešalice (šejkere)
 • CO2 inkubatore
 • tenziometre
 • peći za žarenje
 • regulatore broja obrtaja