Farmacija

MEDICINSKA, LABORATORIJSKA I PROCESNA OPREMA I UREĐAJI:

ZA POTREBE: Instituta, Kliničko bolničkih centara, bolnica, apoteka, laboratorija i sl.

Servisiramo sledeću opremu i uređaje:

 • laminarne – biohazard komore sledećih proizvođača: Telstar, Termovent, Iskra, Klima oprema, Bioair, Kruma, Sofiltra, Berner, Faster, i dr.
 • komore za rastvaranje antibiotika
 • centrifuge: Hetich, Tehnitca, Heraus, Becman, i dr.
 • spektrofotometre
 • sterilizatore (parne i suve)
 • vodena kupatila
 • termostate
 • destilacione aparate
 • digestore
 • mešalice (šejkere)
 • CO2 inkubatore
 • tenziometre
 • peći za žarenje
 • regulatore broja obrtaja