O Nama

MC COMPANY d.o.o. je osnovano 1993. godine kao privatno preduzeće jednog vlasnika. Godine 1998. je izvršena dokapitalizacija i preregistracija u akcionarsko društvo dva deoničara, da bi se 2008. godine preduzeće preregistrovalo u privatno preduzeće jednog vlasnika (Filipović Predrag).
Preduzeće je registrovano na adresi ul. Zadrugarska b.b, na kojoj se nalazi jedna kancelarija i magacinski prostor. U neposrednoj blizini, na adresi ul. Zadrugarska 1 b, nalaze se kancelarijske i radioničke prostorije.

Preduzeće je formirano prvenstveno za servisiranje medicinske i labaratorijske opreme, posebno za servis laminarnih i biohazard komora.

Tokom vremena delatnost je proširena, tako da se danas preduzeće bavi: projektovanjem, proizvodnjom i servisiranjem u sledećim oblastima:

 • industrijska elektronika
 • vojna (namenska) elektronika
 • medicinska i laboratorijska oprema
 • procesna oprema
 • grejanje, ventilacija i klimatizacija
 • industrijska ventilacija (otprašivanje)
 • komprimovani vazduh (industrija)
 • fiskalne kase

Sistem menadžmenta kvalitetom uveden je u toku 2007. godine.
MC company se akreditovala kao merna laboratorija u toku 2008. godine.

Preduzeće trenutno ima 5 stalno zaposlenih radnika i više saradnika.

Preduzeće je organizovano u četiri funkcionalna dela:

 

 • razvoj, proizvodnja i pružanje usluga
 • namenski (vojni)
 • pokretna laboratorija
 • opšti poslovi