Pokretna Merna Laboratorija

MERENJE PARAMETARA LAMINARNIH I BIOHAZARD KOMORA u skladu sa ISO 14644 (merenje temperature, ispitivanje brzine i uniformnosti strujanja, određivanje klase vazduha merenjem koncentracije mehaničkih čestica, određivanje protoka i broja izmena vazduha merenjem brzine, određivanje pravca  i smerova strujanja vazduha i vizuelizacija, merenje razlike vazdušnih pritisaka, merenje relativne vlažnosti)

– PROVERA INTEGRITETA HEPA FILTERA
– MERENJE TEMPERATURE – STERILIZATORI I UREĐAJI ZA ODRŽAVANJE TEMPERATURE
– MERENJE TEMPERATURE I VLAGE kod uređaja za održavanje temperature i vlage