Proizvodnja

KOMORE ZA RASTVARANJE ANTIBIOTIKA PRAŠKASTIH MATERIJALA I SIRUPA

 

ELEKTRONSKI LIST – MIST SISTEM ZA ODRŽAVANJE VLAGE U STAKLENICIMA I PLASTENICIMA

BELE SOBE (ČISTE SOBE):

IZRADA INSTALACIJA : FILTRACIJE ,VENTILACIJE I OBEZBEĐIVANJA NADPRITISAKA

U SKADU SA SRPS ISO 14644-3 GMP ANEX 1 (proizvodnja sterilnih lekova )

ANEX 15 (kvalifikacija i validacija ) i pravilnika o uslovima za izradu galenskih lekova

Za potrebe : galenskih laboratorija ,proizvođača medicinskih sredstava i sl.

 

ZA TOP BOFORS:

 • TRENAŽER RI 70/L
 • TROFAZNI REGULATOR
 • FILTER B
 • REGULATOR NAPONA BLOK D
 • FREKVENTNA ZAŠTITA

ZA RADAR GIRAFFE:

 • REGULATOR NAPONA 400 Hz
 • REGULATOR NAPONA 50 Hz

ZA RRU – 1

 • VFO BLOK
 • ANTENSKI FILTER

ZA KUB SISTEM:

 • REGULATOR NAPONA URN 30/2

ZA PA TOP 30/2

 • REGULATOR AB 05 – 24