Projektovanje

PROJEKTUJEMO, SERVISIRAMO I MONTIRAMO:

  • SISTEME ZA GREJANJE,VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU (G.V.K)
  • AUTOMATIKU NA SISTEMIMA G.V.K.
  • KOMPRIMOVANI  VAZDUH U INDUSTRIJI
  • INSTALACIJE OTPRAŠIVANJA – drvna, metalna prašina i sl.
  • PROJEKTOVANJE I IZVODJENJE SISTEMA VENTILACIJE-FILTRACIJE ZA DOBIJANJE KLASE VAZDUHA A,B I C, U SKLADU SA GMP.